اجاره نامه یک باب عِمارت توسط محمد حسین(احتمالا تاجر نراق) به استاد آقا شجاع الدین مهدی حسینی در 128 سال قبل - سند شماره 224

ساخت وبلاگ
چکیده : قبول اجاره صحیحه شرعیه نمود اقل استاد آقا شجاع الدین حسینی یکباب عِمارت را کلیه از عمده الاعیان والت... با عنوان : اجاره نامه یک باب عِمارت توسط محمد حسین(احتمالا تاجر نراق) به استاد آقا شجاع الدین مهدی حسینی در 128 سال قبل - سند شماره 224 بخوانید :

قبول اجاره صحیحه شرعیه نمود اقل استاد آقا شجاع الدین حسینی یکباب عِمارت را کلیه از عمده الاعیان والتجار آقا محمد حسین شش ماه بمبلغ پنج تومان رایج خزانه که هر دَر ماه بپردازد و قبض دریافت دارد و اگر در آن مدت شش ماه هر زمان خواستند عیالشان را از همدان بیاورند اختیار فسخ با ایشان است .
تحریرا فی دهم شهر رجب 1316
10 رجب 1316(برابر 3 آذر 1277)
شجاع الدین مهدی الحسینی

حاشیه سند:
اسباب و ملزومات خودشان که در اطاق بزرگ سه دَری روی زیر زمین است و در اطاق قفل و مُهر خود آقا محمد حسین است چنانچه اشیائی از آن اطاق کسی ببرد یا آنکه عیبی به اسباب آن اطاق وارد شود اینجانب از عهده بر میایم و مبلغ یکتومان هم اضافه بر پنج تومان متن قبول است و داده خواهد شد .
فی شهر رمضان المبارک سنه 1316
رمضان 1316(برابر بهمن 1277)
مهُر : شجاع الدین مهدی حسینی

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی اجاره نامه یک باب عِمارت توسط محمد حسین(احتمالا تاجر نراقی) به استاد آقا شجاع الدین مهدی حسینی(احتمالا از مشاهیر اهل شهرستان محلات استان مرکزی) در 128 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت: 21:22