نامه عباس دلیجانی به فضل الله نراقی معاون التجار در خصوص کتک کاری و حمایت حاکم وقت از افراد شرور در 105 سال قبل - سند شماره 220

ساخت وبلاگ
چکیده : بتاریخ 23 محرم 1336(برابر 17 آبان(عقرب) 1296) قربانت شوم   ان شا مفهوم الله تعریف مزاج(سِرشت) مبا... با عنوان : نامه عباس دلیجانی به فضل الله نراقی معاون التجار در خصوص کتک کاری و حمایت حاکم وقت از افراد شرور در 105 سال قبل - سند شماره 220 بخوانید :

بتاریخ 23 محرم 1336(برابر 17 آبان(عقرب) 1296)
قربانت شوم 

 ان شا مفهوم الله تعریف مزاج(سِرشت) مبارک را ملالی نیست . ضمنا معروض می دارم سَر رشته مفهوم کاری تعریف را دراز کردید و مفهوم کاری تعریف نکردید . غرض این است که آدم اگر کاری می کند باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد .
آنجا هم که فرموده بودید فرستادم امروز ۲۲برج عقرب (22 محرم 1336) است اینجانب با مباشر مالیات درب دکان آهنگری (در دلیجان یا نراق) نشسته بودم به یک مرتبه قریب بیست نفر ریختند به سَر مَن و خیلی صدمه به بنده زدند تا جمعیت جمع شد فرار کردند .

در هر صورت برادر جان آنها قابل نیستند ؛ اگر اطمینان از حکومت( مفهوم حاکم تعریف منطقه) نداشته باشند اینگونه شرارت نمی کنند که هم بنده را صدمه بزنند و هم مباشر مالیات را .
در هر صورت آب را از سَرچشمه باید بَست . بنده همیشه که تنها بودم به اختیار کارهم پیشرفت می شد ولی امسال بی اجازه سَرکار(فضل مفهوم الله تعریف مفهوم نراقی تعریف ) خواستم کاری نکنم و به هر کار هم اقدامی نفرمودید .
غرض بنده این است که اگر چنانچه حال هم این حکومت بگوید همراه هستم باز هم دروغ می گوید ؛ در هر صورت حال موقع دارد باید همتی کرد منتظر دستور الهی هستم ؛ البته جواب را زود مرقوم فرمائید  . اینها اگر به تحریک این حکومت نباشد نمی توانند اینگونه حرکت ها را بِکُنَند مقصود این است که حال موقع دارد زیاده زیاده است .
جوانمردی چیز خوبی است و یک مختاریّت دارید ؛ البته هرنوع صلاح باشد  مرقوم دارید.
 نویسنده مفهوم نامه تعریف : اقل مفهوم عباس تعریف مفهوم دلیجانی تعریف

 نوشته روی پاک مفهوم نامه تعریف :
نراق - حضور مبارک جناب جلاله المآب اجل اکرم آقای مفهوم معاون تعریف مفهوم التجار تعریف (فضل الله مفهوم نراقی تعریف فرزند محمد جواد) دام اجلاله العالی
۸۶۳۱
22 محرم 1336(برابر 16 آبان(عقرب) 1296)

 نوشته پشت نامه :
وصول 29 محرم 1336(برابر 23 آبان 1296)

 سایت سلحشوران شهر نراق ؛ از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی نامه مفهوم عباس تعریف مفهوم دلیجانی تعریف به فضل الله نراقی مفهوم معاون تعریف مفهوم التجار تعریف در مفهوم خصوص تعریف کتک کاری او و مفهوم حمایت تعریف مفهوم حاکم تعریف وقت از مفهوم افراد تعریف مفهوم شرور تعریف در 105 سال قبل قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 19:37