نامه معاون التجار فضل الله نراقی در خصوص کمبود درآمد و عدم منفعت در 104 سال قبل - سند شماره 219

ساخت وبلاگ
چکیده : باز نزد خود سَرکاران باشد بهتر و پیغام شما هم از سلطان و ...... آمدن به نراق که شما عمل کنند یاس م... با عنوان : نامه معاون التجار فضل الله نراقی در خصوص کمبود درآمد و عدم منفعت در 104 سال قبل - سند شماره 219 بخوانید :

باز نزد خود سَرکاران باشد بهتر و پیغام شما هم از سلطان و ...... آمدن به نراق که شما عمل کنند یاس من حاصل شد ؛ لهذا نوشتم که باقر بیاید آمد ؛ امسال هم خودمان را بی بهره کردند در منافع کسب و هم مرا خانه خراب کردن .... لکن یک قدری تنبلی و کم کاری کردند .

هر گاه بار را زودتر حمل کرده بودند و اشیاء هم آورده بودند به هر حال گذشته ... را آقا محمد جعفر وجهی داشت خواست بیاورد من از ایشان گرفتم و تقبل سرکار کردم به فاصله هفت یوم به ایشان کارسازی دارید و .... را مطهر کرده برداشته بیاورید که اجناس جور موجود است برداشته بروید که داد و ستد کردن از میان نمی رود و مشغول کسب شدن باز آدم بی آبرو نمی شود و از سکه نمی افتد البته ........ را به ایشان کارسازی نمائید و غله هم خواست به ایشان بدهید او می تواند حمل کند و شما نمی دانید حمل کنید و ماندن در آنجا بی فایده است و شما هم باید بنشینید و کسب بکنید و خرج کنید بالمره(از هر جهت – یکباره) آدم از میان می رود البته ......... را کارسازی نمائید .
خواستم سیصد و پنجاه تومان معیّن کنم لهذا دویست و پنجاه تومان تقبل کردم هرگاه زیادتر هم شد بدهند ...... دادید و زهر هم می باشد که اجناس ببرید ..... اگر غله هم خواست ..... (بقیه متن موجود نیست)

توضیح : سند مربوط به معاون, التجار, فضل الله, نراقی, فرزند محمد جواد تاریخ ربیع الثانی 1336(برابر بهمن 1296) می باشد  و ناقص است .

سایت سلحشوران شهر نراق ؛ از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی نامه, معاون التجار فضل الله نراقی فرزند محمدجواد در خصوص, کمبود, درآمد, و عدم منفعت, در 104 سال قبل قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 16:23