نامه محمدعلی از دهستان جاسب دلیجان به فضل الله نراقی معاون التجار و انتقاد به دریافت مالیات توسط اداره مالیه محلات در 104 سال قبل - سند شماره 216

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

از جاسب, الی نراق
5 محرم 1337(برابر 18 مهر 1297)

حضور انور بندگان‌ آقای معاون, التجار,(فضل الله, نراقی, فرزند محمدجواد) دامت اقباله و روحیفداهم
روحی ....... بعد از تقدیم چاکری تصدیع(آزردگی) خاطر شریف می گردم از قرار مسموع(شنیده) تشریف آوردید آقایان را عودت بدهم به نراق که پس از تحقیق و رفتن محلات, مجدد بروید تهران اقلا ........ حالت که مستحضر بودید نیامدید احوالپرسی بفرمائید ............... تشریف بردید محلات, شما را ............ بگوئید بی طاقتم غدّار(بی وفا) ....... که شش تومان مالیات, او بوده تو سیصد تومان نقد و جنس بر او بستی .

تو در سنه ماضیه(سال قبل) رفتی به بیدشک(مزرعه بیدِشک حومه شهر نراق) ببینی آب خوردن پیدا می شود یا نه ؟ و یا اینکه از کدام مالکین بیدِشک تحقیق کردی و امضاء گرفتی ؟
آخرش هرگاه نراقی, ها را اقدام نکنند شما را بحق حق ... می توانیم این ........ را بدهم لابد زن و بچه مالکین را برداشته به تهران می رویم ........... بیدشک ۵۴ طاق است با شش طاق او مال دولت خالصا ....... بدهد یا آدم عاید عشرش(ده یک اموال را گرفتن) را ببرد .
و با اینکه ۵۴ طاق بیدشک که مهندس طاقی شش تومان .... مالیات, نقد و جنس بر او بسته اید و .... دولت از مالکین اجاره نماید طاقی شش تومان که بر اثر مهندسی این با انصاف چه بوده ؟
شما را به ..... حقیقت حی قسم همین عرایض بنده را هرگاه تشریف بردید محلات, ...... می توانید اقدام  بفرمائید.

نوشته روی پاکت نامه, :
نراق : حضور مبارک بندگان ..... آقای معاون, التجار,(فضل الله, نراقی, فرزند محمدجواد) دام اقباله و روحیفدا مشرف شود .
5 محرم سنه 1337( برابر 18 مهر 1297)

نوشته پشت پاکت :
وصول 6 محرم 1337( برابر 19 مهر 1297)  مُهر: الراجی محمد علی

توضیح : قسمتی از این نامه, از بین رفته و امکان بازخوانی کامل سند میسر نمی باشد .

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قسمتی از نامه, محمدعلی, از دهستان, جاسب, دلیجان, به فضل الله, نراقی, معاون, التجار, و انتقاد, به دریافت, مالیات, توسط, اداره, مالیه, محلات, در 104 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت: 11:54

close
تبلیغات در اینترنت