نامه حسین آقاخان رئیس اداره ژاندارمری محلات به آقای فضل الله خان آسپران در 104 سال قبل در خصوص چند مشکل از اهالی محلات و نراق - سند شماره 212

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


 3 برج سرطان 1336(برابر 20 تیر 1297)
نمره 177
آقای, فضل الله, خان آسپران,(فضل الله, نراق,ی فرزند محمدجواد مشهور به معاون التجار)
1-  بموجب مکتوب وارده در تحت نمره ۱۶۵ از طرف ریاست محترم گروهان اوّل و ولایات ثَلاث( سه شهر ملایر، نهاوند و تویسرکان) رسیده نظر به شکایات متواتری که از اهالی, محلات,,( شهر محلات,, استان مرکزی) و حکومت از تعدیّات و حرکات خودسرانه شما رسیده به قم ؛ اینَک جوابا به شما می نویسم :
 مبلغ هفت تومان قبض بدون وجه از میرزا محمدعلی خان نایب الحکومه نراق,(به نایب محمد هم مشهور و برادر نایب حسین, خان نراق,ی بود که نسل بعد از آنان نام خانوادگی یوسفی را برگزیدند) گرفته اید ؛ لازم است در این خصوص, آنچه را که واقع شده و شاید خود منهم به خوبی اطلاع داشته باشم توضیح داده و قبض را به مُعزی الیه(مشارالیه) رد کنید و جواب کتبی داده تا به مرکز باطالیان(گردان) راپورت (گزارش) شود .

2-  از قرار مکتوب وارده در تحت نمره ۱۷۴ از مرکز باطالیان(گردان) عایدات متفرقه محلات,, که مرحوم نایب ابراهیم خان سابقا اظهار می کرد بالغ بر یکصد تومان است به رسیدن این حکم باید مبلغ مزبور را که حتما مسبوق هستید بطور آوانس(امتیاز) نوشته تا به مرکز باطالیان ارسال شود .

3-  در خصوص, دَه تیر یوسف خان نراق,ی(محمدیوسف خان  یوسفی فرزند مشهدی طوقان ابن محمد یوسف) البته مبلغ سی تومان که در عوض دَه تیر گرفته بودید به مشارالیه داده و ده تیر را به ایشان رَد کنید به شما حضورا در محلات,, راجع به ده تیر گفتگو شد رسید ده تیر را از یوسف خان گرفته به محلات,, بفرستید که باید به مرکز باطالیان در این خصوص, راپورت شود و بنویسید که به چه ملاحظه این ده تیر توسط فتح الله, خان نیموَری گرفته بودید .

4- توضیح دهید که در تاریخ ۳ برج به چه ملاحظه نوشته کتبی به مُصوّرالسلطان(میرزا علی اکبر خان شایان محلات,,ی فرزند میرزانصر الله, خان ملقب به مصورالسلطان نقاش م خصوص, ناصرالدین شاه و استاد مدرسه دارالفنون)  داده که برای حفظ کوه عنبر تفنگچی نگاهدارد ؟ از روی چه مدرکی بوده ؟ کتبا جواب فوری مطالب فوق را می نمایم .
حسین, آقاخان,
رئیس, اداره, ژاندارمری, محلات

سایت سلحشوران شهر نراق, از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی نامه, حسین, آقاخان, رئیس, اداره, ژاندارمری, محلات به آقای, فضل الله, خان آسپران, در 104 سال قبل در خصوص, چند مشکل, از اهالی, محلات و نراق, سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 0:35

close
تبلیغات در اینترنت