مایَملک ‌مرحوم ‌آقا محمدباقر بیک 105 سال پیش در شهر نراق از سری اسناد معاون التجار - سند شماره 214

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

بسم اله الرحمن الرحیم
تاریخ 22 شهر جمادی الثانی سنه 1335(برابر 26 فروردین 1296) مایَملک, مرحوم, آقا, محمدباقر, بیک از این قرار است :
جمع اجناس دکان بموجب جزء چهل و دو تومان و هفت ریال .
جمع مُخلفات اساس بیت بموجب جزء هفتاد و سه تومان و پنج و نیم ریال .
حواله مالکی نراق, با جمیع توابع یکصد و بیست تومان .
آب علیا و سفلا چهار سَرَجه شصت و چهار تومان .
زمین .... دوازده مَن شصت تومان .
باغ مشجر(درختکاری شده) در نراق, یکدرب قفیز(قفیز واحدی برای اندازه گیری زمین و هر قفیز برابر با 313 متر مربع می باشد) یکصد و بیست تومان .
املاک جاسب زمین پائیزه سه مَن چهل تومان .
زمین اسماعیل شهره چهار مَن شصت تومان .
زمین جمال شهره چهار مَن شصت تومان .
قپان پانزده ریال.

جمع ششصد و چهل و یکتومان و هفت و نیم ریال .
باقی مافی الصداق زوجه بعد از زمین یوسف شهره در جاسب در .... مصرفی و غیره.
حواله نیم دانگ بیست تومان .
بابت قیمت فرش پنج تومان حق الثمن منقولات چهارده تومان و هفت و نیم ریال.
جمع سی تومان و هفت و نیم ریال.  (جمع صحیح سی و نه تومان و هفت و نیم ریال است ).
مانده حق الارث آقا ابراهیم پنجاه و یک تومان و نیم ریال .
 طلب زوجه آقا محمد باقر بیک.
بموجب جزء سی تومان و هفت و نیم ریال .
حق العمل پول نقد و چند فقره پول الاغ و غیره پنج تومان .
جمع سی و پنج تومان و هفت و نیم ریال .
بابت مخارج غیره پانزده تومان .
..... نیم دانگ بیست تومان .
 نقدا ... هفت و نیم ریال.
بموجب دو نسخه مصالحه نامچه علیحده عمل زوجه مرحوم باقر بیک تعاون شرع مطاع قطع و تمام شد و حق الصداق و حق الثمن و اجرت مال الاجاره محض املاک زوجه مزبوره تماما واصل گردید و آقا محمد ابراهیم نیز بموجب مصالحه نامچه باغ نراق, و مِلک بیل آباد( مزرعه بیل آباد شهر نراق,) و چهار سَرچه آب سفلا و علیا حق آقا محمد باقر مزبور گردید تا واضح بوده باشد .
تحریرا فی بیستم شهر جمادی الثانی سنه 1335(برابر 24 فروردین 1296)
 مُهر: محمد یوسف
مُهر : عبد الراجی محمد ابن محمد رضا(حاج محمد نراق,ی فرزند حاج محمدرضا رئیس التجار,)

سایت سلحشوران شهر نراق, ؛ از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی سند مایَملک, مرحوم, آقا, محمد باقر بیک 105 سال پیش در شهر نراق قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 0:35

close
تبلیغات در اینترنت