کشته شدن استاد جعفر فرزند ملا حسن سِدِه ای و فرزندش عباسعلی به هنگام مقنی گری در قنات نراق و پی گیری حقوق متوفیان توسط ملا محمد باقر سِدِهی در 124 سال قبل - سند شماره 193 | بلاگ

کشته شدن استاد جعفر فرزند ملا حسن سِدِه ای و فرزندش عباسعلی به هنگام مقنی گری در قنات نراق و پی گیری حقوق متوفیان توسط ملا محمد باقر سِدِهی در 124 سال قبل - سند شماره 193

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مخفی نماند که چون مرحوم استاد جعفر نام ولد مرحوم ملا حسن سده ئی اصفهانی (سِدِه یا خمینی‌شهر یکی از شهرهای استان اصفهان) شهره و عباسعلی نام ولد او که در قصبه نراق به امر مقنی گری اشتغال داشتند اخوی من الوالدینی و اخوی زاد این اقل ملا محمد باقر نام بودند و در سَر قنائی که سَنَه ماضیه(سال گذشته) هم در آنجا مشغول تنقیه(لای روبی قنات و راه آب) او بودند در هذاالسنه(امسال) نیز آمده بودند و اشتغال به اصلاح و اتمام عمل مزبور(مقنی گری) داشته بودند در وسط قنات چاهی بوده که جلو او را از آب و گل مسدود شده بود اشتغال به فتح و تنقیه(پاکیزه ساختن) او داشته اند که از تقدیرات الهی و قضاهای اتفاقیه آب گشوده شده و به همان واسطه همان دو نفر به رحمت ایزدی پیوسته شده بودند .
اینجانب ملا محمدباقر نام که در فحص(جستجو) آنها به نراق رفتم که مُخلفه(اشیائ بجا مانده از مُرده متروکات) و اجرت های(دستمزد) آنها را در مقام اخذ و استرداد(پس گرفتن) برآیم .
تحقیقات لازمه را بعمل آوردم ؛ عمل بر طبق همین است که مالکین همان قنات مذکور نمودند که اُجرت آنها را تمام کمال را به خود آنها رد نموده ایم و علاوه بر اُجرت را که داده ایم تقریبا معادل دو تومانی مصروف کفن و دفن و اخراجات(مخارج – مالیات) لازمه آنها نموده ایم .(ظاهرا پدر و پسر را در قبرستان نراق خاکسپاری کرده اند)
از آنجائیکه اُجرتی را که خود مرحومین مزبورین دریافت نموده بوده اند مفقودالاثر(ناپدید) بود و مفهوم نشد که آیا در نزد کسی سپرده بوده اند و یا آنکه خرج نموده بودند ؛ خلاصه اثری از اجرت مزبور بظهور(آشکار) نرسید که چه نوع شده بود و چون عیال مرحوم اخوی هم باتفاق آقا علی نام ولد آقا اسماعیل ساکن سِدِه(سِدِه یا خمینی‌شهر یکی از شهرهای استان اصفهان) خدمت جناب مخدوم(سَروَر – آقا) مکرم(جوانمردی) آقا عبدالرحیم خَلَف مرحمتشان حاجی محمد مهدی نراقی عریضه ای نوشته بود و استدعا نموده بود حال که خداوند این نوع خواسته زحمتی که به شماست که اشیاء و محلقه ئی چنانچه از مرحومین مزبورین در نراق ماند نزد هر که می باشد شما زحمت کشیده وصول(دریافت) و ایصال(رسانیدن) فرمائید .

لهذا جناب آقا عبدالرحیم هم فی الحقیقه کمال سعی و اهتمام خود را بعمل آورد و حَسبن الله و محض رضای الهی خواهش از حضرات مالکین قنات مزبور نموده ؛ هر کسی را به قدر قوه(توان) تا آنکه مبلغ ده تومان به جهت ورثه مرحوم اخوی و بانضمام مخلفه و اشیائی که از آنها باقی مانده بود تمام و کمال را مع مبلغ مرقوم را تسلیم این اقل ملا محمد باقر نام نمودند که به ورثه آنها عاید دارم .
لهذا همین نوشته از برای جناب آقا عبدالرحیم و مالکین قنات سند می باشد که چنانچه همان مبلغ و اشیاء مزبوره را اینجانب عاید ورثه آن مرحوم ننمودم و کسی در مقام مطالبه و اخذ مراتب مزبور بر آمد بر عهده اینجانب ملا محمد باقر است که بالمضاعف از عهده و غرامات شرعیه آنها برآیم .
تحریرا فی بیست و ششم شهر صفر المظفر سنه ۱۳۱۶ مطابق سال یکهزارو سیصد و شانزده هجری
26 صفر 1316(برابر 25 تیر 1277)
مُهر: یا امام محمد باقر
اعترف بما رقم فیه
مُهر: الراجی محمد رضا
اعترف بما رقم فیه
مُهر عبدالراجی محمد علی
مُهر : حبیب الله  

مُهر : ابوالقاسم(احتمالا ملا ابوالقاسم فروغی)

از جناب آقای مجتبی جعفری فرزند مرتضی به جهت ارسال تصویر سند سپاسگزاریم .

سایت سلحشوران شهر نراق ؛ از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی سند کشته شدن استاد جعفر فرزند ملا حسن سِدِه ای و فرزندش عباسعلی به هنگام مقنی گری در قنات نراق و پی گیری حقوق متوفیان توسط ملا محمد باقر سِدِهی در 124 سال قبل قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 23 شهريور 1397 ساعت: 12:03