معامله در مزرعه حسین آباد نراق بین حاج محمدرضا نراقی و حسن الحسینی بیش از یک قرن و نیم پیش - سند شماره 170

ساخت وبلاگ
چکیده : فدایت شوم ؛ جناب فخرالحاج حاجی محمدرضا شرفیاب می شود ؛ سی و نه تومان و نیم ....... از اینجانب که مره... با عنوان : معامله در مزرعه حسین آباد نراق بین حاج محمدرضا نراقی و حسن الحسینی بیش از یک قرن و نیم پیش - سند شماره 170 بخوانید :

فدایت شوم ؛ جناب فخرالحاج حاجی محمدرضا شرفیاب می شود ؛ سی و نه تومان و نیم ....... از اینجانب که مرهون آب و مِلک شکراب( رنجش) بوده اینجانب یکماهه معامله شده در ظهر همان ..... یکتومان معامله شده که چهل تومان و پنجهزار است و نیم طاق مزرعه حسین آباد نراق هم که مرهون افزوده شده و پنجاه تومان هم بر خود الزام کرده که جزء اوکلا او مرهون چنانچه مستحقا للغیر برآید پنجاه تومان مجانا بدهد التفات فرموده سرکار و دائی زاده ها ... ایشان را مزین فرمائید . واله
مُهر: عبده حسن الحسینی

سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند معامله در مزرعه حسین آباد نراق بین حاج محمدرضا نراقی و حسن الحسینی بیش از یک قرن و نیم پیش  سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 31 تير 1397 ساعت: 0:40