اسامی نراقی های شاغل در اداره پست و تلگراف و تلفن سراسر کشور از آغاز تاکنون

ساخت وبلاگ
چکیده : نراق به هند کوچک مشهور بوده و با وجود تجار سرشناس تجارت از سالیان دور در آن رواج داشته است . بر ای... با عنوان : اسامی نراقی های شاغل در اداره پست و تلگراف و تلفن سراسر کشور از آغاز تاکنون بخوانید :
نراق به هند کوچک مشهور بوده و با وجود تجار سرشناس تجارت از سالیان دور در آن رواج داشته است . بر این اساس پُست جهت رد و بدل کردن مکاتبات و تلگراف جهت پیام رسانی فوری لازم و ملزوم هم بودند .بر اساس این جایگاه پنجاهمین تلگراف ایران و نفوذ افراد به نراق داده شد و زودتر از خیلی جاها صاحب تلگراف گردید .
میرزا غلامحسین خان امینیان نراقی فرزند حاج میرزا محمدخان مشهور به معاون الممالک و برادر شمس السلطنه معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن بود .


میرزا غلامحسین خان امینیان نراقی

اسامی نراقی های شاغل در اداره پست و تلگراف و تلفن سراسر کشور از آغاز تاکنون

1- مرحوم غلامحسین خان امینیان فرزند محمدخان ملقب به معاون الممالک معاون وزیر پُست شاغل در تهران مشخصا سال 1291 شمسی

2- مرحوم میرزا جواد خان تیموری فرزند ... ملقب به جواد رئیس . اوّلین کارمند شاغل در پست و تلگراف نراق تا خرداد 1303

3- مرحوم غلام محمد تیموری فرزند میرزا جواد . دوّمین فرد مباشر در دفتر پست و تلگراف نراق از خرداد 1303

4- مرحوم محمدباقر غفاری فرزند ...(همسرش ... تیموری فرزند میرزاجواد) . رئیس پست و تلگراف نراق تا سال 1321 و بعد به پست قم منتقل شد

5- مرحوم علی اکبر تیموری فرزند شکرالله . مامور پست نراق با قاطر به جاسب که سال 1324 شمسی در جاسب فوت می کند

6- مرحوم حسن یوسفی فرزند نصرالله . شاغل در پست و تلگراف نراق

7- مرحوم حاج عبدالکریم احمدی فرزند حبیب الله . شاغل در پست و تلگراف نراق

8- آقای علی اصغر احمدی فرزند عبدالکریم . شاغل در پست قم و طایقان

9- مرحوم ابراهیم عضایی فرزند ماشاءالله . شاغل در پست نراق و دلیجان

10- آقای یوسف عضایی فرزند ماشاءالله . شاغل در پست های تهران؛ نراق و دلیجان

آثار به جا مانده از ساختمان پست در شهر نراق

11- مرحوم نصرالله محمودی (فاطمه ایی - مَشتی) فرزند محمد.شاغل در پست نراق

12- مرحوم احمد امینیان فرزند غلامحسین . کارمند پست و تلگراف در کاشان و ...

13- مرحوم سید آقا نصرت میرسلطانی فرزندسید محمود . شاغل در پست تهران

14- آقای رضا شاطری فرزند غلامعلی . شاغل در پست تهران

15- آقای سید هادی موسوی فرزند سید محمد . شاغل در پست نراق

16- مرحوم ماشاءالله نوروزی فرزند عبدالله . شاغل در پست تهران

17- آقای سید قاسم موسوی فرزند سید حسن . شاغل در پست نراق

18- آقای سید مصطفی موسوی فرزند سید محمد . شاغل در مخابرات نراق و دلیجان

19- آقای حسن نباتی فرزند مُندعلی . بازنشسته مخابرات دلیجان

20- آقای علیرضا علی آقایی فرزند محمد . شاغل در مخابرات دلیجان21- آقای علی محمد پیشه ور فرزند حسین . شاغل در مخابرات دلیجان

22- آقای ماشاءالله لطفعلی فرزند حسین . شاغل در مخابرات نراق و کرج

23- آقای علیرضا لطفعلی فرزند حسین . شاغل در مخابرات نراق

24- آقای حسن لطفعلی فرزند غلام . شاغل در مخابرات دلیجان نراق و قم

25- آقای قنبرعلی باقری فرزند حسین . شاغل در مخابرات نراق

26- آقای علی اکبر یوسفی فرزند نوروز . شاغل در مخابرات نراق و دلیجان

27- آقای مسلم آقایی فرزند علی . شاغل در مخابرات نراق

28- آقای ذوالفقار قجری فرزند مصطفی . رئیس سابق مخابرات نراق

29- آقای کاظم جعفری فرزند ابراهیم . شاغل در مخابرات نراق و دلیجان

30- آقای علی محمد قجری فرزند ... . بازنشسته اداره ... تهران(پدر شهید علیرضا قجری)


ساختمان قدیم مخابرات شهر نراق

31- آقای ابوالحسن فزونی فرزند محمد . بازنشسته مخابرات تهران

32- مرحوم محسن مراد فرزند اسکندر . شاغل در مخابرات تهران

33- آقای محمد خسروی فرزند احمد . شاغل در مخابرات دلیجان

34- آقای داود محمدی پور فرزند مصیب . شاغل در مخابرات تهران

35- آقای حسین رزاقی فرزند رضا . شاغل در مخابرات تهران

36- مرحوم فضل الله ترابی فرزند شکرالله . شاغل در مخابرات تهران

37- آقای مجید قیومی فرزند سلطانعلی . بازنشسته مخابرات تهران

38- امید قیومی فرزند حمیدرضا . شاغل در مخابرات تهران

39- آقای عباس شفیعی(هاتفی فخر) فرزند مصیب . شاغل در ...

40-
آقای علی عابدینی فرزند غلامعباس . بازنشسته پست تهران


41 - نفر بعد را شما عزیز بفرما و نقطه چین ها را تکمیل فرما
اسامی کارمندان و رئیس های اداره پست و مخابرات که غیر بومی و اهل نراق نبودند از آغاز تا کنون را جداگانه آمارگیری می نماید :

1- مرحوم ... تلگرافی فرزند ... اهل کاشان مشخصا سال 1310 کارمند پست نراق بود و فعالیت هایش مورد توجه اهالی بود .

2- مرحوم محمد ... فرزند ... مشهور به مشهدی محمد اهل شهرستان محلات مشخصا سال 1315 از ده پائین محلات پُست را به صورت چاپار (اسب) به نراق حمل و نقل می کرد . بعد از ایشان آقای علی اکبر تیموری(وفات 1324 شمسی) فرزند شکرالله حدود سال های 1320 پست نراق را بین روستاهای جاسب با اسب و قاطر توزیع می نمود .

3- مرحوم ... .... فرزند ... (باجناق احمد امینیان نراقی) اهل قم کارمند پست در ...

4- مرحوم عزیزالله گرانپایه فرزند ... اهل تهران. مسئول پست نراق مشخصا سال 1341 . همسر گرانپایه مرحومه خانم فاطمه صفری فرزند ... اهل روستای کرگان جاسب بود .

5- مرحوم مهدی بابایی فرزند ... اهل اراک . مسئول پست نراق مشخصا سال 1350

6- مرحوم اکبر اکبری فرزند ... مشهور به اکبری پُستی اهل محلات و شاغل در پست نراق دهه 40


7- مرحوم علیرضا اکبریان فرزند ... اهل نیمور محلات . کارمند پست نراق در دهه 40

8- مرحوم ابوالفضل اکبری فرزند ... اهل محلات . کارمند پست نراق دهه 40

9- مرحوم عبدالله نعمت الهی فرزند ... اهل قم که تیر 1349 به عنوان رئیس پست و تلگراف وارد نراق شد

10- مرحوم سید رضا ماجدی فرزند سیدخدابخش .رئیس پست و تلگراف نراق و تیر ماه 1349 به قم منتقل شد

11- مرحوم ... نجفی فرزند ... اهل دلیجان پیک بین دلیجان و نراق در دهه 50 بود که پس از ایشان آقای ابراهیم عضایی با وسیله ماشین جیب شخصی اش این مسئولیت را بر عهده گرفت .

12- آقای حسین سپاهی فرزند ... اهل محلات شاغل در اداره پست نراق در دهه 50

13- آقای یوسفعلی کریمی فرزند ... اهل شهر قم از سال 1358 رئیس اداره پست نراق در بحبوحه انقلاب

14- مرحوم رحمت الله رجبی فرزند ... اهل دلیجان . رئیس اداره مخابرات نراق سال ...


15- بعدی را شما گرانقدر بفرما و نقطه چین را کمک کن تا مشخصات تکمیل شود .
...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : يکشنبه 31 تير 1397 ساعت: 0:40