نحوه حسابرسی یک قرن و نیم قبل با بیجک(فاکتور) در شهر نراق - سند شماره 172 | بلاگ

نحوه حسابرسی یک قرن و نیم قبل با بیجک(فاکتور) در شهر نراق - سند شماره 172

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

طلبی که جناب خیرالحاج حاجی محمدرضا از ابراهیم مکاری داشت و محول به عالیشان آقا میرزا شد و عالیشان مشارالیه تسلیم جناب معظم له داد به زیر تفصیل است :

بموجب بیجک(فاکتور) شصت و هفت تومان و نه ریال .
بموجب بیجک(فاکتور) یکصد و چهارده تومان و دو ریال و دَهشاهی .
ایضا بموجب بیجک(فاکتور) پنجاه و یکتومان و هفت ریال .
حساب دستی چهار تومان و دو ریال .
بحواله محمد حسین کاشی دو تومان .
از بابت بقیه گندم آقاعلی حاجی اسماعیل(علی ابن اسماعیل) پانزده تومان و پنج ریال . جمع دویست و پنجاه و پنج تومان و پنج ریال و دَهشاهی.
سر ... سه ماه از قرار ماهی تومانی نیم شاهی نوزده تومان
 ابراهیم اقرار بمبلغ دویست و هفتاد و چهار تومان و ششهزار و دَهشاهی نمود و چهار تومان و ششهزار او واگذار شد تا بحساب رسیدگی شود و وجه مسطور بعد از فروش اعیان مرهونه به آقا میرزا کارسازی شود .

مُهر : عبده محمدرضا

این مبلغ دویست و هفتاد و چهار تومان و ششهزار و دهشاهی
چهار تومان و ششهزار و دهشاهی را واگذار و دویست و هفتاد تومان او را عالیشان آقا میرزا تسلیم جناب حاجی محمدرضا کردند به تفصیل متن قرار است .
بتاریخ هشتم شهر ربیع الثانی سنه ۱۲۸۹

8 ربیع الثانی 1289(برابر 26 خرداد 1251)
مُهر : عبدالراجی محمد اسماعیل

سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند  نحوه حسابرسی 150 سال قبل با بیجک(فاکتور) در شهر نراق سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : يکشنبه 31 تير 1397 ساعت: 0:40