پرداخت هزینه کارسازی توسط میرزاآقاخان فرزند میرزانراقی به آقاجان فرزند محمدابن آقابابا در 123 سال قبل - سند شماره 173

ساخت وبلاگ
چکیده : مبلغ بیست تومان و هشتهزار دینار (نصف ده تومان و چهار هزار دینار) قبض رایج خزانه مظفرالدین شاهی ده عد... با عنوان : پرداخت هزینه کارسازی توسط میرزاآقاخان فرزند میرزانراقی به آقاجان فرزند محمدابن آقابابا در 123 سال قبل - سند شماره 173 بخوانید :

مبلغ بیست تومان و هشتهزار دینار (نصف ده تومان و چهار هزار دینار) قبض رایج خزانه مظفرالدین شاهی ده عدد یکتومان و بیست و چهار نخود وزن از مال خالص عالیشان آقا میرزا آقاخان ابن عالیحضرت آقا میرزا نراقی دین ثابت و لازم است علی الاقراره الشرعی واعترافیه و الملی بر ذمه و رقبه عالیقدر آقاجان ابن مرحوم اقامحمد خالو آقابابا من القصه که ان شاءالله الرحمن وجه موصوف را ابتداء تاریخ ذیل الی انقضاء مدت دو ماه تمام کارسازی نماید و به عذریکه خلاف شرع اقدس و منور بوده باشد معطل ندارد .
و کان ذالک التحریر فی غره شهر سنه 1316(برابر سال 1277 شمسی)

سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله پرداخت هزینه کارسازی توسط میرزاآقاخان فرزند میرزانراقی به آقاجان فرزند محمدابن آقابابا در 123 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : يکشنبه 31 تير 1397 ساعت: 0:40