روزقه اصطلاح نراقی ها در سهم خواهی آب کشاورزی - سند شماره 168

ساخت وبلاگ
چکیده : در گذشته و مشخصا یکی دو قرن قبل نراقی ها جهت سهم و نوبت آبیاری کشاورزان از اصطلاحی به نام روزقه استف... با عنوان : روزقه اصطلاح نراقی ها در سهم خواهی آب کشاورزی - سند شماره 168 بخوانید :

در گذشته و مشخصا یکی دو قرن قبل نراقی ها جهت سهم و نوبت آبیاری کشاورزان از اصطلاحی به نام روزقه استفاده می کردند . علاوه بر نراق مناطق دیگری از کشور نیز از اصطلاح روزقه در فعالیت های آبیاری کشاورزی استفاده می کردند .

برای نمونه در سند 150 ساله متعلق به نراق دو مورد نوشتن روزقه نمایش می شود :

اوّل روزقه(سهم و نوبت آبیاری یک کشاورز) آقا محمد باقر در یوم یکشنبه نهم شهر جمادی الثانی ۱۲۸۰ الی چهار شبانه روز
9 جمادی الثانی 1290(برابر 13 مرداد 1252) 

اوّل روزقه(سهم و نوبت آبیاری یک کشاورز) آقا عبدالوهاب و آقا محمد جواد و محمد رضا در یوم پنجشنبه سیزدهم شهر جمادی الثانی الی دو شبانه روز
13 جمادی الثانی 1290(برابر 17 مرداد 1252)

 از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند روزقه یا سهم و نوبت آبیاری کشاورزان شهر نراق در یک قرن و نیم پیش سپاسگزاریم .

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 18 تير 1397 ساعت: 15:22