خرید سَرچه آب توسط حبیب الله فروغی پور فرزند محمدعلی از رضا امینیان فرزند غلامحسین در قنوات علیا و سفلای نراق در 87 سال قبل - سند شماره 155

ساخت وبلاگ
چکیده : مبلغ 1750 ریال  - مبلغ یکصد و هفتاد و پنج تومان ریال دانه یکهزار دینار از بابت قیمت فروش تمامی شصت س... با عنوان : خرید سَرچه آب توسط حبیب الله فروغی پور فرزند محمدعلی از رضا امینیان فرزند غلامحسین در قنوات علیا و سفلای نراق در 87 سال قبل - سند شماره 155 بخوانید :

مبلغ 1750 ریال  - مبلغ یکصد و هفتاد و پنج تومان ریال دانه یکهزار دینار از بابت قیمت فروش تمامی شصت سَرجه آب مجری المیاه قنوات علیا و سفلای نراق را که جناب آقای رضا خان امینییان نراقی(تولد 1273 فوت 1356 فرزند میرزا غلامحسین خان نراقی معاون الممالک) دام مجده العالی بموجب قباله ... معتبره به جناب آقا میرزا حبیب الله فروغی پور نراقی( تولد 1275 فوت 1353 فرزند ملا محمد علی فروغی) فروخته است تمام مبلغ مزبور که عبارت از یکهزار وهفتصد وپنجاه ریال رواج می باشد توسط فروغی پور واصل و عاید آقای رضاخان امینییان(فرزند غلامحسین) شد و همین طغرا(واحد شمارش چک و برات) نوشته برسبیل قبض رسید وجه مزبور مسطور گردید که عندالحاجت(هنگام نیاز) حجت بوده باشد .
وکان ذالک تحریرا فی هشتم شهر جمادی الاول سنه ۱۳۵۲
8 جمادی الثانی 1352(برابر 7 شهریور 1312)

اثر امضا و مُهر شاهدین معامله:
صحیح است امضا : رضا امینییان(فرزند غلامحسین)
وقع الامر بما فیه ... . نصرالله قطبی 1352 قمری

اعترف بمارقم فیه . غلامرضا محمدی نراقی(فرزند حاج حبیب الله نراقی رئیس التجار)
اعترف بمارقم فیه . فتح اله رضوانی(فرزند محمدحسین)
بمراتب متن شهادت دارم . هدایت اله رضوانی(فرزند محمدحسین)
اعترف بنا رقم فیه . حسین غفاری(فرزند عبدالباقی)


سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی خرید سَرچه آب توسط حبیب الله فروغی پور فرزند محمدعلی از رضا امینیان فرزند غلامحسین در قنوات علیا و سفلای نراق در 87 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت: 13:48