فروش یک درب اطاق مسکونی توسط میرزا قدرت الله نراقی به شکرالله خَلَف علی اکبر عصار نراقی در 97 سال قبل سند شماره 147 | بلاگ

فروش یک درب اطاق مسکونی توسط میرزا قدرت الله نراقی به شکرالله خَلَف علی اکبر عصار نراقی در 97 سال قبل سند شماره 147

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فروش یک درب اطاق مسکونی در خانه حاج الله داد توسط میرزا قدرت الله فرزند میرزا محمود نراقی به وکالت از عیالش دختر محمدرضا بنت آقا زین العابدین نراقی به شکرالله خَلَف علی اکبر عصار نراقی در 97 سال قبل

هوالمالک بالاستحقاق
و بعد باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیه الدلالات آنستکه با تحقق کافه شرائط صحت حضور یافت عزت و سعادت آثار جناب آقا میرزا قدرت الله خلف مرحمت شان آقا میرزا محمود نراقی و وکالتا از طرف عیال خود صبیه مرحمت پناه آقا محمد رضا آقا زین العابدین نراقی و مصالحه صحیحه شرعیه نمود به عالیشان آقا شکرالله ابن مرحوم آقا علی اکبر عَصار نراقی تمامی و همگی یکدرب اطاق مسکونی واقعه در خانه مرحوم حاجی الله داد فی محله علیای قصبه نراق حدّی به
باغچه آقا سید جلال
حدّی به مطبخ
حدّی به چهار صُفه
حدّی به اطاق آقا سید جلال
بانضمام تمامی یکدرب تحتانی مشهور به زیره محدود بحدود اربعه حدّی به دهلیز چهار صُفه
حدّی به دهلیز زیره
حدّی به ابواب شارع
حدّی به زیره مالکی مصالح

با کافه ملحقات و منضمات آنها از ممر و مدخل و مشاع و کلما یتعلق بهما بانضمام تمامی دو دانگ و نیم از ششدانگ‌ چهار صُفه و مطبخ با کافه ملحقات و منضمات آن مع تمامی حقوقی که من جمیع الجهات مرحوم آقا محمد رضا به خانه و چهار صُفه مرقوم داشت کلهم بعضا عینا اوغیره به نحویکه به هیچ وجه من الوجوه حقی از برای ایشان باقی نباشد و حقوقی استثنا نباشد از خانه و ذکره ام لم یذکر و سمی ام لم یسم به مال المصالحه مقدار صَد دِرَم به وزن شاه نمک و مبلغ شانزده تومان نصف هشت تومان قبض قَران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد باعتراف الشرعی و مصالح مرقوم پس از اخذ مال المصالحه تمامی مصالح عنه را از ید تصرف خود اخراج نمود و به تصرف متصالح له مزبور داد و بر ملکیّت او قرار و استقرار یافت الیوم به مقتضای ما رقم تمامی ادعا و حقوقی که من جمیع الجهات اختصاص به مرحوم آقا محمد رضا داشت کُلُهم بعضا حق صرف و ملک طلق مصالح له مزبور است و احدی را در آن حقی باقی نمانده و صیغه مصالحه صحیحه شرعیه منتجمع جمیع شرایط و ارکان خالی از کافه نواقص و برهان باسقاط جمیع خیارات سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا و الزام بر مصالح که چنانچه احیانا فسادی در آن ظاهر شود یا مستحقا للغیر بر آمد از عهده بر آید بینهما علی النهج الشرع الانور جاری شد

Image result for ‫شکراله عابدینی نراق‬‎

مرحوم شکرالله عابدینی

و کان التحریر فی نهم شهر رمضان المبارک ۱۳۴۲
9 رمضان 1342(برابر 25 فروردین 1303)
عقد وقع الامر و وجه الثمن کما رقم فیه
مُهر : محمد رضا ابن حسین

اعترف بما رقم فیه
مُهر : عبدالراجی غلام حسین

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب آقای حسین عابدینی فرزند علیرضا از بابت ارائه این سند سپاسگزار است .

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش یک درب اطاق مسکونی در خانه حاج الله داد توسط میرزا قدرت الله فرزند میرزا محمود نراقی به وکالت از عیالش دختر محمدرضا بنت آقا زین العابدین نراقی به شکرالله خَلَف علی اکبر عصار نراقی در 97 سال قبل قدردانی می کند .

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت: 6:21