قباله ازدواج شکرالله عابدینی فرزند علی اکبر عصار نراقی و خدیجه سلطان بنت آخوند ملا محمد حسن نیموری در 102 سال قبل و طلاق آن در پنج ماه بعد - سند شماره 137

ساخت وبلاگ
چکیده : هوالمولف بین القلوب... رفع فقر و غناست نظام عالم و بقاء نسل بنی آدم بمناکحت منوط و بمزاوجت مربوط است... با عنوان : قباله ازدواج شکرالله عابدینی فرزند علی اکبر عصار نراقی و خدیجه سلطان بنت آخوند ملا محمد حسن نیموری در 102 سال قبل و طلاق آن در پنج ماه بعد - سند شماره 137 بخوانید :

هوالمولف بین القلوب
... رفع فقر و غناست نظام عالم و بقاء نسل بنی آدم بمناکحت منوط و بمزاوجت مربوط است و ارتکاب ازدواج متضمن بقاء و غنا الصالحین مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ و بقول نبی الامی : النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی .
عقد مناکحت دائمی و مزاوجت همیشگی واقع شد فیمابین الشباب العاقل البالغ الرشید و هو آقا شکرالله خلف مرحوم آقاعلی اکبر عصار نراقی والحُرّه العاقله البالغه الشیبه هی المسماه به خدبجه سلطان بنت مرحمت شان آخوند ملا محمد حسن نیموری به صداق معین مشخص مبلغ هفتاد تومان نصف سی و پنج تومان قبض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه قران ده عدد یکتومان مطابق به تفصیل ذیل السطر کلا  فی الذمه خود ناکح الهم الف ملتهما بحق محمد و آله اجمعین
هدیه کلام الله مجید یک جلد یکتومان
طلا احمر از غیره و مسکوک شش تومان
رختخواب یکدسته چهار تومان
رخوت ملبوس یکدسته پنج تومان
مسینه آلات ساخته ..... چهار تومان
فرش اطاق از قالی و غیره بیست تومان

همگی و تمامی یکدرب اطاق سفیده شهره واقعه در چهار صُفه خانه مسکونی موروثی ناکح فی محله علیای نراق حَدّین(قیاس) به ایوان های چهار صُفه حدّی به دهلیز خانه محمد هاشم حدّی به فضای باغچه با کافه ملحقات و منضمات آن از ممر و مدخل و مشاع و ابواب و مستراح و سایر مشاعات دیگر آنچه تعلق دارد بقدر الحصه قیمت یکدرب ..... سی تومان نصف پانزده تومان .
مناکحه صحیحه شرعیه و معاقده(با کسی عهد بستن) صریحه ملیه اسلامیه مشتمله علی الایجاب  و القبول الصادرین عن وکیلهما بعد ثبوت وکالتهما والصداق المرقوم کلا فی الذمه الزوج  قائلا لصداق عینا لهاالتصرف منی شائت و اینما طلبت و دینا یودیه الیها عندالطلب لیلا او نهارا سرا او علانیه قد وقع العقد المبارک المیمون  فی یوم پنجشنبه هفدهم شهر جمادی الثانی مطابق هذالسنه یکهزارو سیصد و سی و هفت(17 جمادی الثانی 1337 برابر 28 اسفند 1297) من الحجره النبویه صل الله علیه و آله . اللهم الف بینهما و بارک عقدهما و طیب نسلهما بجاه محمد و آله الطیبین الطاهرین

مرحوم شکرالله عابدینی

حاشیه قباله
بتاریخ نهم شهر شوال المکرم 1337( 9 شوال 1337 برابر 16 تیر 1298)

حضور یافت زوجه مرقومه در متن وی خدیجه سلطان و تمامی صداق خود را که عبارت است از هفتاد تومان مطابق متن عینا او دینا به زوج خود بذل نمود بشرط طلاق خُلع و زوج او هم بعد از بذل صداق بتاریخ 9 شوال او را مطلقه نمود به طلاق خلع الیوم از برای ..... مزبوره حقی باقی نیست
بتاریخ فوق مطابق سنه ۱۳۳۷

وقع ما رقم فیه      اثر مُهر: غلام حسین عبدالراجی
اعترف بما رقم فیه 1337(قمری)      اثر مُهر: طوغان
اعترف بما رقم فیه        اثر مُهر: حبیب الله
اعترف بمصداق المعین 1297(شمسی)  اثر مُهر : محمدعلی  اثر مُهر : محمدیوسف


سایت سلحشوران شهر نراق از آقای حسین عابدینی فرزند علیرضا جهت ارائه سند ازدواج زوج نراقی بیش از یک قرن پیش سپاسگزار است و از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی قباله ازدواج شکرالله عابدینی فرزند علی اکبر عصار نراقی و خدیجه سلطان بنت آخوند ملا محمد حسن نیموری در 102 سال قبل و طلاق آن در پنج ماه بعد سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 5:47