قباله اجاره مِلک عمده التجار حاج محمد نراقی فرزند حاج محمدرضا توسط وکیلش حبیب الله فروغی پور فرزند ملا محمدعلی به رعایا در نراق در 82 سال قبل - سند شماره 134 | بلاگ

قباله اجاره مِلک عمده التجار حاج محمد نراقی فرزند حاج محمدرضا توسط وکیلش حبیب الله فروغی پور فرزند ملا محمدعلی به رعایا در نراق در 82 سال قبل - سند شماره 134

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قبول مزارعه صحیحه شرعیه نمودند عالیقدران کربلائی عباس دارای شناسنامه شمارهنراقی و کربلائی علی دارای شناسنامه شماره —- که هر دو شماره در دفتر ثبت نراق است از آقای حبیب اله فروغی پور نراقی(فرزند ملا محمدعلی ابن ملا ابوالقاسم) دارای شناسنامه ۱۳۰صادره از نراق همگی و تمامی مجری المیاتین قنوات نراق و رقبات املاک نراق را مطابق تفصیل ذیل :
آب قنات سَرَجه یکطاق و نیم
آب قنات لاستان یکطاق و نیم
باغ مُشجر مشهور بباغ استاد رضا واقعه در لاستان ۲۴ مَن

از ۲۴ مَن باغ محمدباقر شهره واقعه در لاستان  ۱۸ مَن
قطعات زمین شهره واقعه در لاستان  ۱۸ مَن
زمین درب باغ عبدالعظیم شهره در لاستان  ۴ مَن
قطعات درب باغ عبدالحسین شهره در لاستان ۱۶ مَن
قطعات درب باغ سیدهادی لاستان ۴۰ مَن
زمین زیر اِستلخ شمس آباد ۲۰ مَن
آب پایین قنات ... آباد ۳۹ سَرجه

قطعات زمین اطراف دشت لاستان و کشتخیز و بالای حسین آباد ...... تخمینا ۵۰ مَن
مالکی وراث مرحمتشان حاج آقا محمد تاجرنراقی(فرزند حاج محمدرضا رئیس التجار نراقی) مقیم همدان ابتدا از اول مهر ۱۳۱۵(شمسی) الی انقضای مدت سه سال تمام متوالی الایام مع اشجار و اطراف بطوریکه متصرف هستند مقرر و مشروط آنکه زارعین مزبور در نهایت جدیّت واهتمام تام مشغول در زرع املاک مرقومه بوده و به هیچ وجه من الوجوه غفلت و قصوری ننمایند و مخارجات لازمه زراعتی از شخم و تُخم وعوامل و خاشاک کلا بر عهده زارعین مزبور است جز هزینه خرج معمولی که چان کوبی و دروگری و موغربالی و دشتبانی که بایستی از میان داده شود و آنچه را خداوند تبارک و تعالی عطا فرمود از ...... و ....... از گندم ؛ جو ؛ حبوبات باید فیمابین جناب مالک و زارعین بالمناصفه تقسیم شود و کلیه محصول سَر درختی اشجار مغروسه(آمیزش اختلاط) در املاکات فوق دوسهم جناب مالک و یک سهم زارعین مرقوم است منال دیوانی چنانچه متعلق شود عهده مالک است بیلداری باغ استاد رضا شهره که قراراست در بهار و پاییز هر سال بشود یک مرتبه عهده زارعین مزبور است در ضمن شرط شد که چنانچه زارعین مزبور در زرع املاکات مسطوره فوق اهمال کنند یعنی از خاشاک معمولی با اینکه به مقدار مجاری ابواب جمعی خود زرع نکردند که مقداری از مجاری او مسلوب المنفعه(ملکی که از آن بهره ای عاید نشود) شد یا اینکه در شُرب اشجار مغروسه قصوری نمودند که خسارتی متوجه اشجار شود بایستی از عهده خسارات به تصدیق اهل خبره برآیند و املاکات فوق را بطوریکه تحویل گرفتند انقضای مواجره تحویل دهند و عقد مواجره مزارعه واقع شد مقدار چهل مَن شاه گندم بومی نراق هم که به عنوان مساعده دریافت داشتند در انتهای مزارعه تحویل دهند .
وقوعا فی بهمن ماه سنه ۱۳۱۵
اقرار بمراتب متن نمود ابراهیم طبیب زاده غفاری(فرزند میرزا عبدالباقی ابن حسن)
 اعترفا بما رقم فیه حسین غفاری نراقی(فرزند میرزا عبدالباقی)
کربلایی عباس اقرار به مراتب متن نمود اقل علیمحمد مهدوی نراقی
 اعتراف شد طبیب زاده
بمراتب متن اعتراف نمود هدایت اله رضوانی(فرزند محمدحسین)
شهادت دارم حسن یوسفی نراقی .

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله اجاره مِلک زراعی عمده التجار حاج محمد نراقی فرزند حاج محمدرضا رئیس التجار نراقی ساکن همدان توسط وکیلش در نراق حبیب الله فروغی پور فرزند ملا محمدعلی به رعایای نراقی در 82 سال قبل سپاسگزار است .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 3:08