قباله فروش باغچه توسط محمد چیت ساز فرزند آقا شریف حاجی الله داد به مهدی یوسف فرزند حبیب الله عَصار نراقی در 125 سال- سند شماره 136 | بلاگ

قباله فروش باغچه توسط محمد چیت ساز فرزند آقا شریف حاجی الله داد به مهدی یوسف فرزند حبیب الله عَصار نراقی در 125 سال- سند شماره 136

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ
و بعد مقصود اصلی از تحریر این کلمات آنست که حاضر آمد در عالی محفل شرع مطاع لازم الاتباع ستوده آداب آقا محمد چیت ساز ابن مرحوم آقا شریف حاجی اله داد نراقی دانسته و فهمیده در حالت ما نفع عندالاقاریر و الشرعیه بیع نمود و بفروخت بمبایعه لازمه جازمه شرعیه به صیغه معتبره به عالیشان عزت نشان آقا مهدی یوسف خلف مرحمتشان آقا حبیب الله عَصار نراقی همگی و تمامی نصف از کُل همان باغچه ای که نصف دیگر او نیز اختصاص به خود عالیشان مشتری مزبور دارد و واقع است در خانه مشهور به خانه آقا شمس و به خانه آقا قاسم عَصار نیز اشتهار دارد فی محله علیا شهره من محلات قصبه نراق محدود به همین حدود :
به باغچه ورثه مرحوم آقا محمد عصار
به باغچه ورثه مرحوم آقا عبدالرحیم مُلا
به رودخانه
به خَرَند خود همان خانه مزبوره
مع ممر و مدخل و مشاع و اشجار و جدار و غیره به نحوی که سابقا الی حال خود بایع متصرف بوده من دون استثناء شیئی به ثمن و مال المبایعه مبلغ هفت تومان و هفت هزار و پانصد دینار قبض رایج سلطان و خزانه مبارکه روپیه از قرار ده عدد یکتومان رواج متعارف و صیغه جاری شد و شرائط صحت بعمل آمد و تمام مال المبایعه معلومه نقد فی المجلس از قبل مشتری مزبور واصل و عاید بایع گردید.
و به وصول تمامی مال المبایعه معترف شرعی گردید و بینهما فعلا رعایت قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و سایر شروط صحت در مبایعه خصوصا خیار الغبن ولو کان فاحشا و خیارات محتمله و متصوره و ضامن درک شرعی مبیع که احیانا چنانچه در ظرف مدت سی سال شمسی تمام ابتدا از حال التحریر که هرگاه مستحقا للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد در هر صورت خود بایع از مال خود از عهده جمیع غرامات شرعیه آن برآید جمیعا معمول و مرعی گردید .
تحریرا فی چهارم شهر ربیع الثانی من شهور سنه یکهزارو سیصد و چهارده هجری مطابق سال ......۱۳۱۴
4 ربیع الثانی 1314(برابر 22 شهریور 1275)

حاشیه سند :
حضور یافت حُرّه مخدره صبیه آقا مُندعلی زوجه بایع(فروشنده محمد چیت ساز) مرقوم در متن با تجویز و تنفیذ و امضای مبایعه موصوفه در متن را نمود که مرا در مبایعه مسطوره به هیچ وجه سخنی و حقی و ادعائی به مشتری متن نمی باشد .
تحریرا فی تاریخ متن

 

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب آقای حسین عابدینی فرزند علیرضا جهت ارائه قباله سند فروش باغچه مشهور به خانه آقا شمس یا خانه آقا قاسم عَصار سپاسگزار است .
از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی قباله فروش باغچه توسط محمد چیت ساز فرزند آقا شریف حاجی الله داد به مهدی یوسف فرزند حبیب الله عَصار نراقی در 125 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 3:08