قباله ازدواج محمدرضا فرزند زین العابدین نراقی و گوهر سلطان بنت محمود در 107 سال قبل - سند شماره 133 | بلاگ

قباله ازدواج محمدرضا فرزند زین العابدین نراقی و گوهر سلطان بنت محمود در 107 سال قبل - سند شماره 133

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

و بمزاوجت مربوط است و ارتکاب ازدواج متضمن وسعت رزق و غنا و متکفل رفع فقر و غناست و تارکین این سُنت سیئه اجورها اولوالالباب مخذول(خوار و ذلیل) و منکوب(متضرر) است و لهذا بمضمون بلاغت(سخن شیوا) مشحون(آکنده) :
فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ و بقول النبی الامی : النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی‏ در احسن زمان و ابرک اوان عقد مناکحت دائمی و ربط مزاوجت همیشگی واقع شد فیمابین عالیشان عزت نشان آقا محمدرضا خلف مرحمتشان آقا زین العابدین نراقی والصبیه العاقله رشیده هی المسمات گوهر سلطان بنت مرحوم آقا محمود من القصه به صداق معین و کابین مشخص مبلغ بیست و یکتومان نصف ده تومان و پنج ریال قبض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه قران عددی یکمثقال ده عدد یکتومان رواج مطابق ذیل السطر کلا فی الذمه الزوج عینا او دینا
هدیه کلام اله مجید یکجلد پنج ریال
نقد مافی الذمه زوج پانزده ریال
رخوت ملبوس مال فرنگ یکدسته چهار تومان
طلا حمراء غیر مسکوک لمثقال صرفی نیم مثقال بیت ریال

همگی و تمامی دو دانگ از جمله ششدانگ یک درب اطاق سفیده شهره واقعه در چهار صُفه خانه مرحوم حاجی الله داد شهره فی محله علیای قصبه نراق مفروزا که فعلا همان اطاق مسکونی ناکح است و محدود است از طرفین به اطاق های آقا سید جلال و از طرفی به ایوان چهار صُفه که مشاع است و از سَمتی به مطبخ با ممر و مدخل و مشاع و کلما بتعلق بها بقدرالحصه دو دانگ قیمت نه تومان نصف چهار تومان و پنج ریال تمامی یکدانگ از جمله دو دانگ و نیم از کل ششدانگ یکدرب مطبخ واقعه در جنب همان اطاق مع ممر و مدخل و مشاع و کلما یتعلق بها بقدرالحصه یکدانگ قیمت چهار تومان نصف دو تومان مناکحه صحیحه شرعیه و معاقده صریحه ملیه اسلامیه مشتمله علی الایجاب والقبول القادرین عن وکیلهما ..... ثبوت وکالتها فامالصداق مرقوم عینا فلها التصرف .......... و اینما طلبت و دینا بودیه الیها عندالطلب لیلا اوهما سرا اوعلانیه و قد وقع العقد المبارک المیمون
فی یوم چهارشنبه شانزدهم شهرذیحجه الحرام سنه ۱۳۳۲

16 ذی حجه 1332(برابر 13 آبان 1293)


 

سایت سلحشوران شهر نراق از آقای حسین عابدینی فرزند علیرضا جهت ارائه سند ازدواج زوج نراقی بیش از یک قرن پیش سپاسگزار است و از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی قباله ازدواج محمدرضا فرزند زین العابدین نراقی و گوهر سلطان بنت محمود در 107 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 25 فروردين 1397 ساعت: 15:35