فروش زمین لره ئی در مزرعه لاستان شهر نراق در 130 سال قبل - سند شماره 111

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  فروش زمین لره ئی در مزرعه لاستان از محمدعلی فرزند میرزا ابوتراب ابن حاج میرزا محمدآقا علینقی نراقی به آقاجان فرزند محمدعلی خالو آقابابای نراقی در 130 سال قبل

  بسم اله سبحانه
  وبعد حضوریافت عالیحضرت نیکو فطرت آقامحمدعلی خلف مرحمت شان آقامیرزا ابوتراب حاجی میرزا محمد آقا علینقی نراقی و بعدالحضور دانسته و فهمیده به مبایعه لازمه جازمه شرعیه و بمعاقده صریحه ملیه به صیغه معتبره منتقل نمود به عالیقدر آقاجان خلف مرحمت شان آقا محمدعلی خالو آقابابای نراقی همگی و تمامی تخمینا بیست مَن بوزن شاه بذرافشان واقعه در مزرعه لاستان شهره قصبه نراق که مشهوراست همان زمین به زمین لره ئی و محدود است به حدود اربعه ذیل السطر به ثمن و مال المبایعه مبلغ معین چهارتومان و پنجهزار دینار (۴۵ریال)فضل سلایح سلطان روپیه جدیدالضرب ناصرالدین شاهی ازقرار ده عدد یکتومان رواج متعارف مقبوض حین العقد باعتراف الشرعی و صیغه جاری شد و شرایط صحت بعمل آمد و کل ثمن فی المجلس واصل و عاید بایع گردید و بوصول آن معترف شرعی شد و ببنهما قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و سایر شروط صحت در معامله مزبوره خصوصا اسقاط خیارات موجبه فسخ سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا بل افحش والزام شرعی بر بایع مرقوم که در ظرف مدت سی عام قمری ابتدا از تاریخ همین وریقه چنانچه بیع مرقوم جزعـَآ او کلا مستحقا للغیر برآید و بثبوت شرعی برسد خود بایع مرقوم در هر صورت از عهده جمیع غرامات شرعیه مببع مزبور برآید و به هیچ وجه از وجوه رجوعی با مشتری نباشد جمعا فعلا رعایت گردید و حدود زمین موصوف از یکطرف به زمین جناب آقا محمد جواد(پدر معاون التجار) خلف مرحمت شان فخرالحاج جناب آقا محمد مهدی است و از طرفی به زمین آقا محمد حسین اخوی ایشان و از جهتی به زمین خود بایع که به جناب آقامحمد جواد مشارالیه فروخته و از سمتی به جوی آب که در ظهر باغ مرحوم حاجی محمد حاجی علی اکبر شهره واقع است تا واضح بوده باشد .
  وکان ذالک التحریر فی نصفه شهر رمضان المبارک من الشهور یکهزارو سیصد و ده هجری مطابق......
  15 رمضان 1310(برابر 13 فروردین 1272)

  https://bayanbox.ir/preview/5089183259860149973/photo-2017-10-23-21-59-07.jpg

  سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند فروش زمین لره ئی در مزرعه لاستان توسط محمدعلی فرزند میرزا ابوتراب ابن حاج میرزا محمدآقا علینقی نراقی به آقاجان فرزند محمدعلی خالو آقابابای نراقی در 130 سال قبل قدردانی می نماید .

  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 29 دی 1396 ساعت: 3:51
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها