تقسیم نامچه املاک ورثه مرحمت شان .....حاجی میرزا ابوتراب نراقی 96 سال قبل - سند شماره 107 | بلاگ

تقسیم نامچه املاک ورثه مرحمت شان .....حاجی میرزا ابوتراب نراقی 96 سال قبل - سند شماره 107

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قسمت عالیحضرت آقا محمد حسین خلف .
باغ خالو آقابابا شهره با جمیع توابع و کلما یتعلق بها.
که سیزده مَن و سه چارک بذرافشان است ۱۹۵ تومان .
نقد از جناب آقا محمد حسین ............ آقا ملا ابوالقاسم ۴۵ تومان .
قسمت عالیحضرت آقا میرزا آقاخان بابت زوجه اش صبیه آنمرحوم .
باغ عبدالرزاق شهره با جمیع متعلقات آن که هفت ونیم مَن بوزن شاه بذرافشان است ۱۲۰ تومان.
قسمت زوجه جناب آقا محمدحسین خلف مرحمت شان ........... و قسمت زوجه آقا محمدعلی(فروغی) خلف مرحوم آقاملا ابوالقاسم رحمت اله هر دو قسمت .
باغجاه سید جعفر شهره باسرجوبه و اشجار وکلهم یتعلق بها که تخمینا بوزن شاه هفت و نیم و پنجاه بذرافشان است .
باغ معنب و مشجر(باغ درختان انگور و میوه) دایی ابراهیم شهره مع سرجوبه که تخمینا بوزن شاه سیزده مَن بذرافشان است .
نقدا بامحمد حسین مرحوم حاجی ........
۴۵ تومان

در این تاریخ حاضر شدند با حالت صحت مزاج دون الاکراه والاجبار و بعد از مساحت و تصدیق خبره و قرعه شرعی از قرار فوق ......... که در هر یک از مسطوره ........ به قانون شرع مصالحه نمودند بر یکدیگر در عوض حقوقی که سایر وراث برهر یک ...... داشتند به همین رقم که در فوق و مسطور شد تا واضح بوده باشد و چهل و پنج تومان طلب آقا محمد حسین مرحوم حاجی میرزا ابوتراب را جناب آقا محمد حسین و آقا محمدعلی(محمد حسین و محمد علی فرزندان حاج میرزا ابوتراب) نقدا تسلیم جناب مشارالیه نمودند دیگر حقی من الوجوه دیناری بر همدیگر حقی ندارند بعد ملک المراتب املاک معینه حق طلق ....... که از قرار فوق ............. هرکس منظور شد و صیغه شرعیه در هر یک به قانون شرع مطاع واقع و جاری گردید .
بتاریخ ............ سنه ۱۳۴۳ قمری توضیح آنکه به جهت دیوار کشیدن باغ و فیمابین ..........از باغ خالو آقا میرزابابا باید برداشته شود


از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی تقسیم املاک ورثه مرحمت شان .....حاجی میرزا ابوتراب نراقی 96 سال قبل متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 22 دی 1396 ساعت: 19:10