نمونه ای از سیاهه به خط سیاق بیش از یک قرن پیش در شهر نراق سند شماره 102 | بلاگ

نمونه ای از سیاهه به خط سیاق بیش از یک قرن پیش در شهر نراق سند شماره 102

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فرع پول و منافع که حاجی محمد تقی در نراق گرفته است :

استاد عبدل ۵ ریال
فتح اله ۱۴/۵ ریال
رضا عارف ۴/۵ ریال
میرزا اسماعیل ۳۰ ریال
عبدالرزاق ۱۰ ریال
ملا نصراله ۱۳ ریال
رضا خالو ۱۲ ریال
آقاخانی ۱۸/۵ ریال
نصراله ۱۳ ریال
ابوالقاسم ۳۰ ریال
آقاخانی ۲۱/۵ ریال
میرزا مهدی .....ربال
ابوالقاسم ۳۰ ربال
آقامحمد علی ...... ریال
عبدالمحمد ۱۰ ریال
منافع جو ۱۲۰ ریال
منافع روغن ۱۵۰ ریال
حسین آقاتقی ۲۰ربال
موسی ملا جعفر ۴۴/۵ ریال
حاجی رمضان ۱۵۰ ربال
.........۳۰ ریال
حاجی سید احمد ۱۴۰ ریال
میرزا مهدی ۱۸ ریال
محمد جعفر خان ۲۹۰ ریال
عدل ۱۰۰ریال
میرزا ابوتراب ۱۴۵ ریال
روغن.....۵۰ ریال
میرزا حسین فقره اول ۴۵ ریال
جمع ۱۷۷۰ریال
نصف هزارو هفتصد ریال ۸۵۰ ریال


http://bayanbox.ir/view/5187357603811389712/photo-2017-08-04-14-31-03.jpg

سایت سلحشوران شهر نراق ؛ از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی این سپاسگزار است .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 4:54