قباله فروش آب قنوات علیا و سفلی نراق در 95 سال قبل - سند شماره 93 | بلاگ

قباله فروش آب قنوات علیا و سفلی نراق در 95 سال قبل - سند شماره 93

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قباله فروش آب قنوات علیا و سفلی نراق توسط سکینه خاتون صبیه میرزاآقا عبدالهادی همسر ابوالقاسم نراقی به آقا نظرعلی رضایی فرزند حسنعلی خرنقی در 95 سال قبل
حضوریافت عزت پناه هی المسماه سکینه خاتون صببه میرزا آقا عبدالهادی زوجه مرحوم آقا مشهدی ابوالقاسم نراقی و حسبناالله به اذن و اجازه بندگان شریعت ارکان آقای آقا محمد مد ظله العالی از طرف فرزند نظر خود و هو محمد بیع نمود و بفروخت به عالی شان آقا نظرعلی ابن مرحوم آقا حسنعلی خرنقی ساکن نراق همگی و تمامی مجرای المیاه(محل عبور آب) یک سَرچه از جمع یکهزار و هشتصد سَرجه آب قنوات علیا و سفلای قصبه نراق واقعه در طاق دوازدهم با کافه متعلقات آن به مال المبایعه سیزده تومان و پنجهزار دینار قبض قران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد باعتراف شرعی و بایعه مزبوره پس از اخذ مال المبایعه بیع مرقوم را تاما کاملا به تصرف مشتری مزبور داد و بر ملکیّت او قرار و استقرار یافت الیوم تمامی بیع مزبور حق صرف مشتری مزبور است و احدی را در آن حقی و بهره ای نمانده بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف معمول و مرعی گردید و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه مستجمع جمیع شرائط و ارکان خالی از کافه نواقص و بطلان با اسقاط جمیع خیارات سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا بلافحش و الزام بر ششماه که چنانچه منبعد هذا فسادی دربیع ظاهر شود کلهم بعضا را بنفسها از عهده برآید بینهما کله هوالمقر فی الشریعه المطهره جاری و واقع گردید .

و کان التحریر فی نوزدهم شهر ذیقعده الحرام ۱۳۴۴
19 ذیقعده 1344(برابر با 9 خرداد 1305)

اعترف بمارقم فیه احمدی
اعترف بما رقم فیه جواد غفاری
اعترف بما رقم فیه امضاء طوقان آقا
زوجه مزبوره اقرار به مراتب متن نمود

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش آب قنوات علیا و سفلی نراق توسط سکینه خاتون صبیه میرزاآقا عبدالهادی همسر ابوالقاسم نراقی به آقا نظرعلی رضایی فرزند حسنعلی خرنقی در 95 سال قبل قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 24 آذر 1396 ساعت: 22:54