اسامی نراقی های شاغل در بیمه های مختلف سراسر ایران | بلاگ

اسامی نراقی های شاغل در بیمه های مختلف سراسر ایران

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سایت سلحشوران شهر نراق برای اولین بار اسامی نراقی های شاغل در بیمه های مختلف سراسر کشور را تهیه نمود :

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/11/1/445321_625.jpg

1- آقای هانی پنبه زن فرزند سلطانعلی شاغل در بیمه تامین اجتماعی شهر دلیجان

2_آقای سجاد شاطری فرزند قاسم شاغل در بیمه ایران شهر تهران

3 _ خانم عطیه شاطری فرزند قاسم شاغل در بیمه ایران( مرکزی) شهر تهران

4 _ خانم عاطفه شاطری فرزند قاسم شاغل در بیمه ایران شهر تهران

5- آقای محسن حیدری فرزند حسین شاغل در بیمه تامین اجتمایی شهر دلیجان

6- آقای علیرضا شاطری فرزند غلامرضا شاغل در بیمه ایران شهر تهران

7- آقای محمدجواد پیشه ور فرزند غلامعلی شاغل در بیمه البرز شهر تهران

8- خانم زهرا پیشه ور فرزند غلامعلی شاغل در بیمه البرز شهر تهران

9- آقای عزیزالله فروغی فرزند ابراهیم شاغل در بیمه معلم شهر نراق

10- خانم مرضیه عباسی فرزند سلطانعلی شاغل در بیمه دانا شهر نراق

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1393/10/6/423802_665.jpg

11- آقای علیرضا غفاری فرزند رضا بازنشسته بیمه تامین اجتمایی تهران

12- آقای امیرهوشنگ حیدری فرزندابوالفضل شاغل در بیمه تامین اجتماعی شهردلیجان

13- خانم ... اشرفی فرزند نصرالله شاغل در بیمه ایران شهر تهران

14- مرحوم محسن قاسمی نراقی فرزند حسین در بیمه ایران شهر تهران

15- آقای حسن آقاصادقی فرزند شکرالله شاغل در بیمه ایران شهر تهران

16- آقای حسین آقاصادقی فرزند شکرالله شاغل در بیمه آسیا شهر تهران

17- آقای سیدمحمدرضا موسوی فرزند سید مهدی شاغل در بیمه کوثر شهر تهران

18- آقای افشین اکبری فرزند عزت الله شاغل در بیمه البرز شهر تهران

19- آقای میثم لطفی فرزند حسین شاغل در بیمه ایران شهر ...

20- آقای سیدمهدی میرکریمی فرزند سیدعلی شاغل در بیمه تامین اجتماعی شهر تهران

21- قاسم شاطری فرزند علی محمد بازنشسته بیمه ایران در تهران

http://aiti.org.ir/uploads/news/20171291410440.png


22-
آقای یحیی رمضانی فرزند ... شاغل در بیمه ایران شهر قم 


23- بعدی را شما بفرما

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 24 آذر 1396 ساعت: 22:54