قباله فروش زمین توسط سیدعلی احمدی به محمدعلی فروغی نراقی در وسقونقان جاسب در 86 سال قبل - سند شماره 89 | بلاگ

قباله فروش زمین توسط سیدعلی احمدی به محمدعلی فروغی نراقی در وسقونقان جاسب در 86 سال قبل - سند شماره 89

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قباله فروش زمین توسط سیدعلی احمدی فرزند سید مهدی به محمدعلی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم نراقی در روستای وسقونقان جاسب دلیجان در 86 سال قبل

بمصالحه صحیحه شرعیه قطعیه لازمه جازمه من دون خیار منتقل نمود سیادت پناه آقا سید علی احمدی ابن مرحوم سید مهدی وسقونقانی جاسبی به جناب مستطاب هی الاعاظم والاعیان آقاای آقامحمدعلی آقای فروغی نراقی(محمدعلی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم نراقی) همگی و تمامی نصف مشاع کل قطعه زمین ده عشیری ملک پشت آسیاب شهره واقع در مصب نهر ماداوای وسقونقان جاسب که نصف دیگر آن ملک جناب متصالح مرقوم حدّی به شارع عمومی
حدّی به ملک مشهدی خلیل
حدّی به ملک زوجه مصالح
حدّی به ملک سیده خانم اخت مصالح
با کافه توابع از ممر و مدخل و مشرب تابعه از اشجار ناتبه(رستنی ها) در....اراضی و صحاری(دشت . بیابان) و کلما یتعلق بها و یسند الیها کائنا ماکان بقدر نصف المشاع در عوض مال المصالحه معین معلوم القدر بمبلغ پنجاه و هفت تومان و پنج قران که عبارتست از پانصد و هفتاد و پنج ریال رواج نقد مقبوض حیب اقرارها الشرعی و اعترافه الملی صیغه مصالحه شرعیه قطعیه با جمیع شرائط الصحیین خالیه از هر عیب و علتی متعقبه باتمام شرائط لزوم از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف مشتمله بر اسقاط کافه خیارات متصوره فی العین من الجانبین سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا واقع و جاری شد وعلی سبیل الاحتیاط غبن از هر طرفی علی فرض ثبوته مصالحه سد بدیگری در عوض صد دینار سیاه که ده دینار نیکلی فعلی است و در ضمن عقد خارج لازم شرط و الزام شرعی شد بر سید علی مصالح که چنانچه تا پنجاه سال دیگر کشف و ظهور فسادی در مصالح عنه مرقوم شود بان کان مستحقا للغیر کلهم بعضا عینا ام منفعتا بعلاوه غرامات شرعیه معادل مال المصالحه مرقوم را مجانا و بلاعوض به جناب متصالح اومن یقوم و مقامه شرعا دادنی باشد و بدهد شرایط لزوم از فبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف بعمل آمد وکان وقوع ذالک کله
فی یوم هفتم شهر شعبان المعظم من شهور سنه یکهزار وسیصد و پنجاه و سه هجری هلالی نبوی صل اله علیه وآله و سلم سنه ۱۳۵۳
7 شعبان 1353(برابر 24 آبان 1313)

حاشیه سند
باسمه تعالی
قد وقع صلح انقطعی واسقاط الخیارات والصلح الاحتیاطی والالتزام فی العقدالخارج واقر بقبض معوض.
عبدالرحیم الحسنی فی ربیع الثانی ۱۳۵۲
ربیع الثانی 1352(برابر مرداد 1313)

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش زمین توسط سیدعلی احمدی فرزند سید مهدی به محمدعلی فروغی نراقی در روستای وسقونقان جاسب دلیجان در 86 سال قبل متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم.

محمدعلی,وسقونقان,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 8:23