معامله ملک و گوسفند در مزرعه حسین آباد شهر نراق مربوط به 109 سال قبل - سند شماره 82 | بلاگ

معامله ملک و گوسفند در مزرعه حسین آباد شهر نراق مربوط به 109 سال قبل - سند شماره 82

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خدمت جناب آخوند ملا محمد تقی و اشخاص و حضراتی که در یوم شنبه شانزدهم شهر جمادی الاول سنه ۱۳۳۰ (16 جمادی الاول 1330 برابر 13 اردی بهشت 1291) در خانه جناب آقا میرزا رضا بودید که ابوی این اقل( آقا علی اکبر) خیرالحاج حاجی حبیب الله نیمطاق از مزرعه حسین آباد را به قانون شرع انور بعد از فروختن به حقیر و حقیر هم فروختم به عالیشان آقا جان آقا محمد علی در عوض گوسفندی فروخت به حقیر و حقیر فروختم به جناب ابوی(پدر) و بقیه آن وجه را نقدا بحواله و سند رد نمود .

استدعا دارم که آنچه در آن مجلس گذشته و وضع شده صورت آن مجلس را در صدر و هامش عریضه مرقوم و به خاتم شریعت مزین و مختوم فرمائید تا انشاءالله عندالحاجت حجت بوده باشد . والسلام علی من التبع الهدی

حاشیه سند :
هوالعالم
اقل محمدتقی در تاریخ مزبور در مجلس مزبور حضور داشتم و نیمطاق از جمله بیست و چهار طاق آب و املاک با کافه ملحقات شرعیه و منضمات عرفیه آن از مزرعه حسین آباد را از جانب جناب حاجی حبیب اله فروختم به عالیحضرت آقا میرزا علی اکبر پسر او و بعد به وکالت آقا میرزا علی اکبر فروختم به عالیشان آقا جان مشارالیه و او نیز با وجود خبرگی دانسته و فهمیده با اطلاعی که داشت خرید و پنجاه راس گوسفند سغر فقط با ولد فروخت به آقا میرزا علی اکبر به صد تومان وجه مِلک و بیست تومان غبن(ضرر) او را با غبن در غبن او مصالحه نمودیم به بیست تومان و به جمع مراتب مسطوره فردافرد(یک به یک) و صیغه به قانون شرع انور از جانبین ... شد هوالعالم به حقایق الامور ... .

حاشیه سند :
همین نیمطاق مِلک با پنجاه راس گوسفندی که خرید فروش گردید طرفین به همان نوعی که جناب آقا ملا محمد تقی مرقوم فرموده در خانه اقل مورد ... صیغه خواندند .

حاشیه سند :
اقل عبدالصمد در خانه آقا میرزا رضا بودم که آقا علی اکبر قباله حسین آباد را داد به مشهدی آقا جان و قرار شد که فردا صبح گوسفندی که فروخته بود تحویل بدهد و سندش ...... مهر شد قرار شد که ببرد مهر نماید بیاورد و اجاره نامه را هم به هم رد کردند دیگر بعد را اطلاع ندارم .


از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 109 سال پیش متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 12:05