قباله فروش آب زراعی در دشت لاستان شهر نراق مربوط به 141 سال پیش - سند شماره 81 | بلاگ

قباله فروش آب زراعی در دشت لاستان شهر نراق مربوط به 141 سال پیش - سند شماره 81

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

غرض از تحریر و تسطیر این کلمات آنکه حاضر آمد عالیحضرت آقا عبدالفتاح خلف مرحوم حاجی محمد ولی نراقی دانسته و فهمیده در حالت صحت مزاج بقیّمومیّت اخوی خود محمد علی بیع نمود و بفروخت به بیع لازم جازم صحیح شرعی بصلاحیت استاد محمد تقی دباغ نراقی همگی و تمامی ممر و مجرای ده سَرجه آب قنوات مزرعه لاستان که قرار مدار آن در دوازده شبانه روز است به ثمن مبلغ سه تومان و هشت هزار رایج سلطان ریال ناصرالدین شاهی ده عدد یکتومان رواج مبایعه صحیحه شرعیه مشتمل بر صیغه عربیه و فارسیه و ثمن به تمام کمال از دست مشتری واصل و عاید بایع گردید و بوصول آن اقرار و اعتراف نمود و مبیع موصوف از یَد تصرف تخلیه بسوی مشتری سابق الذکر نمود و به مصداق و مقتضای کتصرف املاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی احقاقهم در آن تصرف مالکانه و مستحقانه نمود و الحال مبلغ موصوف حق طلق مشتری مرقوم است واین چند کلمه به رسم قباله نامچه قلمی گردید .

وکان ذالک فی دهم شهر ذیقعده الحرام مطابق سال ........ سنه ۱۲۹۸
10 محرم 1298( برابر با 23 آذر 1295)

حاشیه قباله :
خلف مرحوم آقا علی اصغر نراقی سنه ۱۲۹۸

پشت قباله:
به بیع لازم جازم صحیح قطعی شرعی فروخت استاد تقی دباغ نراقی ممر و مجرای ده سَرچه آب قنات لاستان که در متن همین قباله ابتیاع نموده بود از مرحوم عبدالفتاح به عالیحضرت آقاجان خلف مرحوم آقامحمدعلی نراقی مبلغ پنج تومان رایج سلطان ریال عددی یکمثقال رواج نقد فی المجلس واصل و عاید استاد تقی گردید و آقاخان هم تصرف مالکانه نمود و صیغه مبایعه جاری و واقع گردید .

تاریخ شهر ... رمضان 136(نامفهوم)

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 141 سال پیش متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم.

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت: 18:35