سند 167 سال قبل مربوط به معامله سراچه آب در مزرعه قنات شهر نراق - سند شماره 80 | بلاگ

سند 167 سال قبل مربوط به معامله سراچه آب در مزرعه قنات شهر نراق - سند شماره 80

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

امابعد غرض از تحریر والتسطیر و ترقیم این کلمات واضح الدلالات آنکه حاضر گردید عزت آقای آقا عبدل ابن مرحوم استاد رمضان نراقی و بیع نمود و بفروخت به بیع لازم جازم صحیح شرعی به عزت آثار آقا محمد علی خلف الصدق آقا میرزابابا منالقصه همگی و تمامی چهار قفیز باغ معنب و مشجر شهره بباغ مظفر در مزرعه لاستان محدود به حدود اربعه دو حد او بباغ آقا میرزا بابا و دو حد او به شارع مسع ممر و مجرای سه سراچه آب قنات لاستان از قرار مدار ده شبانه روز به ثمن مبلغ نه تومان و نیم رایج سلطانی اشرفی عددی هیجده نخود وزن ....دو نوع در یکتومان رواج مبایعه صحیحه شرعیه مشتمله بر صیغه عربیه والفارسیه اسلامیه جامع جمیع شرائط و ارکان صحت خالیه از مفاسد و نواقص و بطلان و کل ثمن از دست مشتری واصل و عاید بایع گردید

و بوصول آن اقرار و اعتراف آورد و بیع موصوف را کائنا ماکان و بایعا ماطبع از ید تصرف خود اخراج نمود و به تصرف مشتری واگذاشت و او نیز به تصرف مالکانه و مستحقانه نمود کتصرفالملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم و چنانچه منبعد از این کسی ادعائی نماید بایع از عهده بر اید با مشتری رجوعی نباشد

تحریر فی سی شهر ربیع الثانی سنه ۱۲۷۲

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 167 ساله متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 3 آبان 1396 ساعت: 23:38