سند 239 ساله مورد معامله در مزرعه لاستان شهر نراق - سند شماره 78 | بلاگ

سند 239 ساله مورد معامله در مزرعه لاستان شهر نراق - سند شماره 78

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

محمد و عباس پناه آقا منصور بیک وَلد المرحوم المغفور آقا ابراهیم بیک نمود فی البیع(فروشنده) و بفروخت همگی و تمامی یک سهم از چهار سهم اطراف واقعه در مزرعه لاستان(حومه شهر نراق) مشهور ....... مع اطراف ..... به ثمن(بها کردن متاع )مبلغ هشت هزار دینار رایج المعامله باقساط غبن(ضرر – زیان) مبایعه(قرارداد) صحیحه شرعیه مشتمله بر صیغه عربیه  اسلامیه و ثمن تمام و کمال واصل و عاید بایع گردید و بوصول آن اقرار آورد و بیع موصوف را کائنا ماکان از تصرف خود اخراج نمود و به تصرف مشتری واگذاشت و او در آن تصرف مالکانه مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ضامن .... و عهده گردید که چنانچه حق ..... در بیع موصوف ظاهر گردد متعهد و جواب گو بوده باشد .

 

تحریر فی شهر ذی الحجه الحرام سنه ۱۲۰۰
ذی الحجه 1200(برابر مهر 1165)

شاهد : آقا اسحق ولد المرحوم ابراهیم بیک
شاهد: اسماعیل ولد المرحوم ابراهیم بیک

وجه واصل و عاید بایع گردید و بوصول آن

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 239 سال پیش متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت: 6:13